Dienst hulp bij afstuderen v2
Wat-wij-doen-310x265

Afstudeergoeroes.nl - Gezocht afstudeerbegeleiders en examinatoren
Wie zijn die goeroes eigenlijk v2
Met handig invulformat
Hoe maak je een goede hoofdvraag
Tool onderzoeksopzet
Hoe formuleer je goede deelvragen
Validiteit en betrouwbaarheid
Onderzoek en analyse
Afstudeergoeroes.nl - Goed literatuuronderzoek uitvoeren
Literatuur automatiseren met Word
Modellen op www.afstudeergoeroes.nl
Dienst blije tools v3
Afstudeergoeroes.nl - Verband en verschillen literatuuronderzoek en theoretisch kader
Afstudeergoeroes.nl - Voorbeeldzinnen
Afstudeergoeroes.nl - Hulpmiddel methodologie
Afstudeergoeroes.nl - Checklist hoofdvraag en deelvragen
Afstudeergoeroes.nl - Eenvoudig risicomanagement