De belangrijkste partij voor de beoordeling van jouw werk is de opleiding. Die bepaalt uiteindelijk ook of je jouw felbegeerde diploma krijgt.

Er wordt doorgaans beoordeeld aan de hand van een protocol of beoordelingsformat, waarin de verschillende aspecten staan vermeld waarop een oordeel gebaseerd moet zijn.

Sommige aspecten hebben een wel of niet karakter: zit er een samenvatting, of een literatuurlijst in of niet?

Andere aspecten worden beoordeeld op inhoudelijke kwaliteit. Die zijn voor de  examinatoren het lastigst te beoordelen.

Tip is daarom om het beoordelingsprotocol of beoordelingsformat nauwgezet te lezen en te zorgen dat alle aspecten die beoordeeld moeten worden ondubbelzinnig en heel goed vindbaar in de scriptie zitten. Het liefst ook herkenbaar in de inhoudsopgave, zodat de examinatoren ze niet over het hoofd kunnen zien.

Het is lastig, ook voor een examinator, om goed te lezen. Maak het daarom voor de beoordelaars zo makkelijk mogelijk en maak geen zoekplaatje van je scriptie.

Houd er rekening mee dat jij niet de enige bent wiens werk beoordeeld moet worden en dat examinatoren soms (niet altijd gelukkig!) wat oudere mensen zijn die een groot aantal pagina’s moeten doorwerken en daar ook nog wat van moeten vinden.

Het kan voorkomen dat examinatoren dermate eigenwijs zijn dat ze de regels van het protocol op hun eigen manier interpreteren. Daarom is het van groot belang dat jij de regels wél kent, want de regels zijn heilig. Bij een discussie over de beoordeling van een stuk gaat het ook altijd om de vergelijking tussen jouw werk en de eisen die in het protocol staan vermeld.

Ga niet achterin je scriptie zelf een protocol invullen waarin je aangeeft dat je alle onderdelen fantastisch hebt gemaakt. Dat soort eigenwijsheid wordt over het algemeen niet gewaardeerd en je loopt het risico dat een examinator dan zijn best gaat doen om aan te tonen dat hij het beter ziet dan jij en alsnog allerlei gebreken gaat aantonen.

Het bedrijf of de organisatie van de opdrachtgever speelt ook een rol bij de beoordeling. Normaal gesproken hebben ze geen invloed op je cijfer, maar hun mening is wel erg belangrijk voor jouw beoordeling.

Zaken als professionaliteit, betrouwbaarheid, inzet, initiatief en sociaal-communicatieve vaardigheden kunnen worden beoordeeld door jouw begeleider en/of opdrachtgever. Dit zijn belangrijke competenties voor elke beroepsopleiding.

De opdrachtgever zal ook een mening hebben over jouw scriptie; is die leesbaar en zinnig voor de opdrachtgever? Het kan zijn dat er naar de zin van de opdrachtgever te veel aandacht is voor methodiek en theorie, maar dat moet je kunnen uitleggen, omdat dat door de opleiding wordt geëist. Maar je wilt niet een veel te dikke scriptie opleveren. Overweeg om een versie voor de opleiding en een versie voor de afstudeerorganisatie te schrijven als het niet anders kan. Houd er rekening mee dat opdrachtgevers niet de tijd hebben om heel veel pagina’s uitgebreid door te lezen. Zorg dan ook voor korte en betekenisvolle teksten met niet teveel wollig taalgebruik en al helemaal niet met herhalingen, waardoor de lezer in een scriptie drie keer of meer dezelfde teksten of beweringen tegenkomt. Een keer in de samenvatting, nog een keer bij de bedrijfsbeschrijving en dan weer bij de conclusies.

En belangrijk is uiteraard ook de mening van de opdrachtgever over de oplossingen die je hem aanbiedt. Heeft de opdrachtgever er vertrouwen in dat die oplossingen gaan leiden tot de gewenste resultaten? Gaan de aanbevelingen in de praktijk worden ingevoerd? Heb je iets kunnen ontwikkelen dat de opdrachtgever zelf niet had kunnen bedenken? Heb je rekening gehouden met de gevoeligheden en de mogelijkheden van de organisatie?

Als je deze vragen positief beoordeeld wilt zien door de opdrachtgever zit er maar een ding op: stel deze vragen tijdens je opdracht. Stem je aanbevelingen af met degenen die er wat mee moeten gaan doen of maak ze samen. Vraag of jouw onderbouwing de opdrachtgever overtuigt. Vraag of jouw aanbevelingen ingevoerd gaan worden en wanneer dan, of waarom niet.

Voor een goede beoordeling en een nuttige bijdrage daaraan van de opdrachtgever is het van belang dat hij een positief verhaal over jou geeft. Dus probeer de opdrachtgever zover te krijgen dat hij zijn tevredenheid vastlegt in een duidelijk onderbouwd positief oordeel!

Leave a Reply