7. Randvoorwaarden

Bij onderzoek en afstuderen zijn er drie betrokken partijen:

  • opleiding
  • opdrachtgever
  • student

Deze partijen spreken voor de uitvoering af welke regels er zullen gelden bij de opdracht. Dat zijn de randvoorwaarden.

Het spreekt vanzelf dat je binnen de randvoorwaarden van de opleiding moet blijven werken. Als je je werk te laat oplevert of je niet houdt aan de afgesproken ‘deliverables’ zul je geen voldoende cijfer voor je werk kunnen krijgen. Ook randvoorwaarden die voor jou een detail lijken, zoals het overschrijden van het aantal toegestane woorden, kunnen er voor zorgen dat je scriptie niet wordt beoordeeld.

Maar ook de randvoorwaarden van de opdrachtgever zijn in principe ‘heilig’. Dat geldt vooral voor de eisen die gesteld worden aan de oplossing die je gaat ontwikkelen. Je moet binnen het budget of de terugverdientijd blijven die je hebt afgesproken en je zult je moeten houden aan de werkafspraken, zoals regelmatig rapporteren of geheimhouding van de gebruikte gegevens.

De organisatie stelt eisen aan de opdracht. Bijvoorbeeld dat bepaalde mensen of groepen, zoals klanten, niet benaderd mogen worden, of dat alle onderzoeksgegevens vertrouwelijk behandeld moeten worden.

Eisen aan de oplossing beperken bijvoorbeeld het budget: de oplossing mag niet meer kosten dan een bepaald bedrag. Of er wordt geëist dat de kosten voor de oplossing binnen een bepaalde tijd terugverdiend moeten kunnen worden. Bij het ontwerpen van systemen kan een eis zijn dat de oplossing met de bestaande software of hardware uitgevoerd moet worden. Natuurlijk zijn de randvoorwaarden mede bepalend voor het behalen van de doelstellingen. Als de student ernstig beperkt wordt in zijn onderzoeksmogelijkheden of zijn oplossingsruimte, kan dat ten koste gaan van de haalbaarheid van de doelstelling. Het is dus aan te raden om de randvoorwaarden goed te vergelijken met de doelstellingen voordat je daarmee akkoord gaat.

Het komt voor dat de opdrachtgever geen randvoorwaarden stelt. Wees hier voorzichtig mee, want het kan zijn dat er wel randvoorwaarden zijn, maar dat die niet zijn vastgelegd. Wat je niet wilt is dat achteraf, als je klaar bent, de opdrachtgever allerlei eisen gaat stellen aan jouw werk, of oplossingen afwijst omdat ze te duur zijn, terwijl daar geen afspraak over was gemaakt. Vraag dus door en stel samen met de opdrachtgever vast wat de randvoorwaarden zijn waar jij je aan te houden hebt.

De opleiding heeft de eisen en randvoorwaarden doorgaans vastgelegd in een protocol, waarin je kunt lezen wat van jou wordt verwacht ten aanzien van onderzoek, oplossing en verslag. De opleiding stelt bijvoorbeeld als eis dat de opdracht methodisch wordt uitgevoerd, of dat het verslag een bepaalde omvang heeft. In ieder geval stelt de opleiding eisen aan de opleverdatum en dus aan de beschikbare tijd voor de opdracht.

Let er op dat jij als student ook eisen kunt stellen aan de opdracht.

Een eis kan de toegang zijn tot bepaalde informatie, mensen of systemen. Zorg dat van tevoren bekend is welke gegevens beschikbaar en vindbaar zijn. Het kan zijn dat gegevens in een systeem zijn vastgelegd, maar door de student niet zonder professionele hulp kunnen worden opgehaald. Dan moet je dus vastleggen dat je recht hebt op assistentie om toegang te krijgen tot het systeem en de gegevens.

Zowel je activiteiten als je resultaten zul je binnen de afgesproken randvoorwaarden moeten uitvoeren en realiseren.

Geef een reactie

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.