Het is met het Nederlands van veel studenten niet goed gesteld. Scripties wemelen vaak van de taal en stijlfouten en die hebben een sterk effect op de beoordeling, want:

  • Ten eerste is het moeilijk lezen als je steeds wordt afgeleid door taalfouten. Als enkelvoud en meervoud door elkaar worden gehaald moet je een keer extra kijken wat de schrijven in een zin bedoelt.
  • Ten tweede, en dat is erger: als een beoordelaar, die wel goed kan spellen een stuk onder ogen krijgt dat vol fouten zit, ontstaat onwillekeurig een gevoel dat de schrijver het niet goed heeft begrepen. Als de beoordelaar eenmaal gaat letten op de fouten in de taal ziet hij of zij er steeds meer en dan blijken vaak ook de sommetjes niet te kloppen of percentages niet op 100 uit te komen.
  • Als je als beoordelaar eenmaal alert bent op fouten, dan zie je niet alleen taalfouten, maar ook slordigheden als afbeeldingsnummers die niet kloppen, fout geschreven namen, of fouten in verwijzingen en APA-gebruik.
  • Advies is dan ook om een serieus stuk tekst als een afstudeerscriptie te laten doorlezen door iemand die de fouten en de slordigheden er uit kan halen.

Zeer veel voorkomende fouten zijn:

  • Enkelvoud en meervoud door elkaar gebruiken: ‘in dit hoofdstuk worden het persoonlijke motief van de ondernemers toegelicht’, of ‘taken aan andere overlaten’.
  • Woorden los schrijven die aan elkaar geschreven horen te worden: ‘ondernemings plan’, ‘kwaliteits systeem’. Of aan elkaar schrijven van woorden die los moeten staan ‘doormiddel van’,  ‘het is van grootbelang’, ‘het komt hier aanbod’.
  • De bekende d’s en t’s. Ook zichtbaar in overbodige t’s als in ‘de verwachtte winst’, ‘het antwoordt’, of ‘er wordt onderscheidt gemaakt’.
  • Fouten in het geslacht van woorden: ‘de systeem’, of ‘een systeem die de kwaliteit meet’.
  • Weggelaten lettergrepen als in ‘in de afbeelding zijn de verschillen weergeven’.
  • Engelse woorden als ‘costumer’, ‘bottum up’, of ‘strenghts’ in plaats van customer, bottom up en strengths.

Leave a Reply