Taalgebruik

Het is met het Nederlands van veel studenten niet goed gesteld. Scripties wemelen vaak van de taal en stijlfouten en die hebben een sterk effect op de beoordeling, want:

  • Ten eerste is het moeilijk lezen als je steeds wordt afgeleid door taalfouten. Als enkelvoud en meervoud door elkaar worden gehaald moet je een keer extra kijken wat de schrijven in een zin bedoelt.
  • Ten tweede, en dat is erger: als een beoordelaar, die wel goed kan spellen een stuk onder ogen krijgt dat vol fouten zit, ontstaat onwillekeurig een gevoel dat de schrijver het niet goed heeft begrepen. Als de beoordelaar eenmaal gaat letten op de fouten in de taal ziet hij of zij er steeds meer en dan blijken vaak ook de sommetjes niet te kloppen of percentages niet op 100 uit te komen.
  • Als je als beoordelaar eenmaal alert bent op fouten, dan zie je niet alleen taalfouten, maar ook slordigheden als afbeeldingsnummers die niet kloppen, fout geschreven namen, of fouten in verwijzingen en APA-gebruik.
  • Advies is dan ook om een serieus stuk tekst als een afstudeerscriptie te laten doorlezen door iemand die de fouten en de slordigheden er uit kan halen.

Zeer veel voorkomende fouten zijn:

  • Enkelvoud en meervoud door elkaar gebruiken: ‘in dit hoofdstuk worden het persoonlijke motief van de ondernemers toegelicht’, of ‘taken aan andere overlaten’.
  • Woorden los schrijven die aan elkaar geschreven horen te worden: ‘ondernemings plan’, ‘kwaliteits systeem’. Of aan elkaar schrijven van woorden die los moeten staan ‘doormiddel van’,  ‘het is van grootbelang’, ‘het komt hier aanbod’.
  • De bekende d’s en t’s. Ook zichtbaar in overbodige t’s als in ‘de verwachtte winst’, ‘het antwoordt’, of ‘er wordt onderscheidt gemaakt’.
  • Fouten in het geslacht van woorden: ‘de systeem’, of ‘een systeem die de kwaliteit meet’.
  • Weggelaten lettergrepen als in ‘in de afbeelding zijn de verschillen weergeven’.
  • Engelse woorden als ‘costumer’, ‘bottum up’, of ‘strenghts’ in plaats van customer, bottom up en strengths.

Geef een reactie

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.