De kwaliteit van je literatuur bepalen

Van een HBO- of WO-student mag kritisch vermogen worden verwacht. Maak dus niet zomaar gebruik van een bron.

Het werkt erg simpel: hoe beter de kwaliteit van de door jouw gebruikte bronnen, hoe beter de kwaliteit van jouw scriptie. En hoe meer de kwaliteit van jouw bronnen ter discussie staat, hoe meer je hebt uit te leggen bij een verdediging.

Een bron moet je beoordelen op betrouwbaarheid, actualiteit en relevantie.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid kan je bepalen aan de hand van wat je weet over de auteur en de uitgever. De namen van auteurs en uitgevers kan je googlen en kijken wat anderen daarover te melden hebben.  Populair betekent niet automatisch betrouwbaar.

Harvard BusinessReview is een betrouwbare bron. Voordat artikelen worden gepubliceerd, worden ze beoordeeld door een peergroup.

Zoek je artikelen via Google Scholar, dan kan je zien hoe vaak een artikel door anderen in onderzoek is gebruikt. Hoe vaker geciteerd, hoe groter de kans dat je een betrouwbare bron te pakken hebt.

Actualiteit

Kijk goed naar datum of jaar van de publicatie. Ontwikkelingen gaan snel. Over het algemeen geldt dat hoe ouder de bron is, hoe minder bruikbaar.

Relevantie

De bron moet echt passen binnen het vakgebied waar je onderzoek uitvoert.

Leave a Reply