Nadat je je onderzoek of onderzoeken hebt uitgevoerd en de gegevens geanalyseerd, is het tijd voor oplossingen om het probleem te lijf te gaan of de kans te realiseren. Oplossingen realiseren is deels een analytisch proces, maar ook je eigen creativiteit komt hier om de hoek kijken.

Vanuit de oplossing komen we tot aanbevelingen: alles wat gedaan moet worden om te komen van de huidige tot de gewenste situatie die moet leiden tot het bereiken van de doelstelling.

De aanbevelingen worden onderbouwd met behulp van een businesscase. In de businesscase komen kosten, baten en risico’s aan bod.

De concrete stappen die we moeten nemen om van een plan tot actie te komen, vinden we terug in het implementatieplan.

Leave a Reply