Oplossingen

Nadat je je onderzoek of onderzoeken hebt uitgevoerd en de gegevens geanalyseerd, is het tijd voor oplossingen om het probleem te lijf te gaan of de kans te realiseren. Oplossingen realiseren is deels een analytisch proces, maar ook je eigen creativiteit komt hier om de hoek kijken.

Vanuit de oplossing komen we tot aanbevelingen: alles wat gedaan moet worden om te komen van de huidige tot de gewenste situatie die moet leiden tot het bereiken van de doelstelling.

De aanbevelingen worden onderbouwd met behulp van een businesscase. In de businesscase komen kosten, baten en risico’s aan bod.

De concrete stappen die we moeten nemen om van een plan tot actie te komen, vinden we terug in het implementatieplan.

Geef een reactie

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.