Hoe kan je het gebruik van de methodiek literatuuronderzoek onderbouwen?

In je onderzoeksopzet beschrijf je per deelvraag onder andere welke methodiek of methodieken je hebt gebruikt om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag.

Een methodiek die je kunt gebruiken is literatuuronderzoek. Deze keuze moet je kunnen motiveren.

Welke argumentatie kan je gebruiken?

Literatuuronderzoek maakt het mogelijk om redelijk snel reeds beschikbare informatie over het probleem, de oorzaken en/of de oplossing te verzamelen.

Voor het uitvoeren van literatuuronderzoek is de onderzoeker niet afhankelijk van anderen.

Literatuuronderzoek heeft tot doel om onderzoeker en lezers op een gestructureerde wijze helder te maken wat er al over dit onderwerp is geschreven.