Documentenonderzoek kan worden gezien als onderdeel van literatuuronderzoek, maar het advies is om documentenonderzoek een eigen plek te geven in het onderzoek.

Bij documenten binnen het documentenonderzoek moet je denken aan brochures, website, afdelingsplannen, voorschriften, procedures, werkdocumenten, functieomschrijvingen, organogrammen en dergelijke.

Vaak zijn deze documenten voor een buitenstaander niet toegankelijk en dus ook niet verifieerbaar. Voor beoordelaars is dit vaak een gegeven. Wanneer je gebruik maakt van een document dat cruciaal is in je onderzoek, kan je overwegen om dit document op te nemen in de bijlagen of op verzoek te laten inzien door de beoordelaars.