Documentenonderzoek

Documentenonderzoek kan worden gezien als onderdeel van literatuuronderzoek, maar het advies is om documentenonderzoek een eigen plek te geven in het onderzoek.

Bij documenten binnen het documentenonderzoek moet je denken aan brochures, website, afdelingsplannen, voorschriften, procedures, werkdocumenten, functieomschrijvingen, organogrammen en dergelijke.

Vaak zijn deze documenten voor een buitenstaander niet toegankelijk en dus ook niet verifieerbaar. Voor beoordelaars is dit vaak een gegeven. Wanneer je gebruik maakt van een document dat cruciaal is in je onderzoek, kan je overwegen om dit document op te nemen in de bijlagen of op verzoek te laten inzien door de beoordelaars.

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.