In de afgelopen jaren hebben wij binnen diverse onderwijsinstellingen en opleidingen veel ervaring opgedaan op het gebied van afstuderen:

  • afstudeerbegeleiding
  • afstudeercoördinatie
  • beoordeling afstudeervoorstellen
  • ontwikkelen leerlijnen voor onderzoeksvaardigheden
  • ontwikkelen beoordelingsformats
  • een boek (en nog een boek in ontwikkeling!)
  • optreden als examinator

De keuze voor de titel ‘Afstudeergoeroes.nl’ is een knipoog naar deze brede en rijke kennis. Deze kennis zetten we graag in voor uw onderwijsinstelling.

Interesse? Stuur een mail naar goeroe.schop@afstudeergoeroes.nl