De meeste opleidingen vragen eerst een Plan van Aanpak. In plaats van Plan van Aanpak worden ook termen als Onderzoeksplan, Afstudeeraanvraag en zelfs Proposal gebruikt. Basisidee is dat je eerst je plan omtrent onderwerp en onderzoek moet voorleggen. Pas bij een ‘go’ mag je daadwerkelijk aan de slag.

Het eerste deel beschrijft de algemene onderdelen van een praktijkopdracht gericht op een prestatieverbetering. Daarmee is het mogelijk om te begrijpen hoe een probleemstelling, doelstelling en hoofdvraag zijn opgebouwd.

Daarna volgt een overzicht van de onderdelen van een Plan van Aanpak. We laten hier een aantal mogelijke onderdelen zien.

Derde deel betreft het uitwerken van een Plan van Aanpak. De diverse onderdelen komen aan bod en er word je duidelijk gemaakt waar je rekening mee moet houden.

Leave a Reply