Plan van aanpak

De meeste opleidingen vragen eerst een Plan van Aanpak. In plaats van Plan van Aanpak worden ook termen als Onderzoeksplan, Afstudeeraanvraag en zelfs Proposal gebruikt. Basisidee is dat je eerst je plan omtrent onderwerp en onderzoek moet voorleggen. Pas bij een ‘go’ mag je daadwerkelijk aan de slag.

Het eerste deel beschrijft de algemene onderdelen van een praktijkopdracht gericht op een prestatieverbetering. Daarmee is het mogelijk om te begrijpen hoe een probleemstelling, doelstelling en hoofdvraag zijn opgebouwd.

Daarna volgt een overzicht van de onderdelen van een Plan van Aanpak. We laten hier een aantal mogelijke onderdelen zien.

Derde deel betreft het uitwerken van een Plan van Aanpak. De diverse onderdelen komen aan bod en er word je duidelijk gemaakt waar je rekening mee moet houden.

Geef een reactie

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.