Na het uitvoeren van je onderzoek is het tijd om een verslag (eindverslag, scriptie, rapport) te schrijven. Je krijgt concrete aanwijzingen hoe de inhoud van je scriptie eruit moet zien.

De samenvatting of managementsamenvatting kan je zien als het visitekaartje van je scriptie. Menig rapport wordt eerst beoordeeld op basis van de managementsamenvatting en de businesscase. Pas wanneer die er goed en aantrekkelijk uit zien, is de lezer bereid om de rest van het rapport te lezen. De managementsamenvatting schrijf je als één van de laatste onderdelen.

Let bij het schrijven goed op de opmaak, stijl en taalgebruik. Schakel op tijd iemand in die je teksten redigeert. Het is een normaal verschijnsel dat je ‘blind’ wordt voor je eigen taalfouten.

Binnen het hoger onderwijs is het van eminent belang dat je je bronnen op een goede manier verantwoordt. De meeste instellingen hanteren de APA-stijl voor het brongebruik binnen scripties en rapporten.

Leave a Reply