Schrijven

Na het uitvoeren van je onderzoek is het tijd om een verslag (eindverslag, scriptie, rapport) te schrijven. Je krijgt concrete aanwijzingen hoe de inhoud van je scriptie eruit moet zien.

De samenvatting of managementsamenvatting kan je zien als het visitekaartje van je scriptie. Menig rapport wordt eerst beoordeeld op basis van de managementsamenvatting en de businesscase. Pas wanneer die er goed en aantrekkelijk uit zien, is de lezer bereid om de rest van het rapport te lezen. De managementsamenvatting schrijf je als één van de laatste onderdelen.

Let bij het schrijven goed op de opmaak, stijl en taalgebruik. Schakel op tijd iemand in die je teksten redigeert. Het is een normaal verschijnsel dat je ‘blind’ wordt voor je eigen taalfouten.

Binnen het hoger onderwijs is het van eminent belang dat je je bronnen op een goede manier verantwoordt. De meeste instellingen hanteren de APA-stijl voor het brongebruik binnen scripties en rapporten.

Geef een reactie

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.