Welke bronnen kan je gebruiken voor je literatuuronderzoek?

Alles wat jou bruikbare data oplevert voor je onderzoek is afkomstig van een bron. Een bron kan je op zich ruim interpreteren: het zijn niet alleen boeken en artikelen, maar ook internetbronnen, personen, waarnemingen op de werkvloer en dergelijke.

Dit artikel past in het kader van je literatuur- en documentenonderzoek. Bronnen kunnen we grofweg indelen in
• Boeken
• Artikelen
• Overige bronnen

Boeken
Boeken is een duidelijk verhaal. Je kunt gebruik maken van je studieboeken. Maar ga vooral op zoek naar andere bruikbare boeken. Misschien is het handig om je te laten adviseren door bijvoorbeeld je afstudeerbegeleider of iemand die binnen het betreffende vakgebied al veel heeft gelezen.
Natuurlijk bestaat er ook nog zoiets als een echte bibliotheek. Iedere zichzelf respecterende onderwijsinstelling heeft er wel één. Je kunt hier op je gemak door de verschillende publicaties heen lopen om te kijken wat er voor jou bruikbaar is.
Boeken kan je lenen, maar uiteraard ook kopen. In dat laatste geval ben je niet gebonden aan de leenperiode en kan je naar hartenlust hoekjes omvouwen, plakkers aanbrengen en strepen en markeren.

Artikelen
Een fysieke bibliotheek heeft vaak ook gebonden jaargangen van allerlei vakbladen waarin je relevante artikelen kunt vinden. De praktijk leert dat de meeste studenten artikelen zoeken via internet en online bibliotheken. Jouw onderwijsinstelling heeft ongetwijfeld een online bibliotheek waar je met je account kunt inloggen. Het voordeel is dat de instelling vaak bronnen beschikbaar stelt die relevant en betrouwbaar zijn. Dat scheelt een hoop zoekwerk. Je moet je wel eerst verdiepen hoe je het beste in deze databases kunt zoeken.

Ga je ‘gewoon googlen’ maak dan bij voorkeur gebruik van Google Scholar. Tip: Vakmedianet heeft een aantal goede uitgaven waaraan vrij toegankelijke databases met artikelen zijn gekoppeld.

Overige bronnen
Overige bronnen kunnen we grofweg indelen in niet-gepubliceerde bronnen en internetbronnen.

Onder niet-gepubliceerd werk verstaan we papers, essays, scripties die jij of anderen eerder hebben geschreven. Niet-gepubliceerde documenten zijn ook documenten die binnen de organisatie circuleren waarvoor jij onderzoek doet. Denk hierbij aan handboeken, jaarverslagen, memo’s en dergelijke. Documenten van een organisatie gebruik je wanneer je documentenonderzoek doet.

Onder internetbronnen verstaan we teksten op websites die niet zijn gepubliceerd als boek of artikel. Hier vallen ook de zogenaamde whitepapers en eigen gefabriceerde ebooks onder.

Leave a Reply