Algemene beschrijving van de relevante literatuur

 

 • Verschillende theorieën bestaan ​​in de literatuur met betrekking tot …
 • Meer recente aandacht heeft zich gericht op het leveren van …
 • Er zijn relatief weinig historische studies op het gebied van …
 • Een groot deel van het vorige onderzoek naar [xyz] heeft zich gericht op …
 • Een grote en groeiende hoeveelheid literatuur onderzocht …
 • Een groot deel van de literatuur sinds het midden van de jaren 1990 benadrukt de …
 • Een groot deel van de huidige literatuur over [xyz] besteedt bijzondere aandacht aan …
 • Er is een grote hoeveelheid van de gepubliceerde studies die de rol van …
 • De bestaande literatuur over [xyz] is uitgebreid en richt zich met name op …
 • Er is een relatief kleine hoeveelheid literatuur die zich bezighoudt met …
 • De generaliseerbaarheid van veel gepubliceerd onderzoek over dit onderwerp is problematisch.
 • Een aanzienlijke hoeveelheid literatuur is gepubliceerd op [xyz]. Deze onderzoeken …
 • Wat weten we over [xyz] is grotendeels gebaseerd op empirische studies die onderzoeken hoe …
 • De academische literatuur over [xyz] heeft de opkomst van verschillende contrasterende thema’s onthuld.

Algemene verwijzing naar eerder onderzoek of bron: normaal meer dan één auteur

 

 • Verschillende feiten wijzen er op dat …
 • Eerder onderzoek heeft aangetoond dat …
 • Gegevens uit verschillende bronnen suggereren dat …
 • Het is nu goed vastgesteld op basis van een groot aantal bronnen (of studies) die …
 • Onderzoeken als die uitgevoerd door Smith (1988) hebben aangetoond dat …
 • Veel bronnen (of studies) (bijv. Smith, 2001; Jones, 2005) hebben aangetoond dat …
 • Traditioneel werd aangevoerd dat … (bijv. Smith, 1960; Jones, 1972).
 • Het is aangetoond dat een hoge inname van X leidt tot schade aan de … (Smith, 1998; …).
 • Talrijke bronnen (of studies) hebben geprobeerd uit te leggen … (bijvoorbeeld Smith, 1996; Jones, 1998; …).
 • Vorige onderzoeksresultaten in X zijn inconsistent en tegenstrijdig (Smith, 1996; …) geweest.
 • Er is een groot aantal gepubliceerde bronnen (of studies) (bijvoorbeeld, Smith, 2001; Jones, 2005) waarin wordt beschreven …