De presentatie bij de opdrachtgever van jouw afstudeeropdracht

De presentatie(s) die je geeft bij de organisatie waarin je je afstudeeropdracht uitvoert over je tussen- of eindresultaten, is meestal niet dezelfde als die voor je opleiding. Ander publiek, andere presentatie. Start ruim van te voren met uitnodigen; je bent al gauw een maand verder als je de presentatie niet in weet te passen in een regulier overleg. Geef goed aan óf en zo ja hoe de genodigden zich voor moeten bereiden.

Je presentatie moet nut hebben voor iedereen die er zit; tijd is kostbaar, verveling dodelijk voor de acceptatie van je resultaten. Vraag je dus af bij ieder afzonderlijke persoon die je uitnodigt, wat je hem of haar gaat bieden.

Het is aan te raden altijd kort aan te geven:

 • Wat je opdracht is.
 • Wat jouw conclusies zijn: wat zijn de belangrijkste oorzaken van de problematiek of wat zijn de belangrijkste factoren voor het slagen van jouw ontwerp.
 • Wat jouw oplossing de organisatie gaat bieden en wat daarvoor moet gebeuren.

Neem de presentatie eerst met je opdrachtgever/bedrijfsbegeleider door, zodat je de gevoelig liggende punten leert kennen en bewust kunt laten staan of weghalen.

De presentatie bij je afstuderen op school

Deze presentatie is belangrijk voor je uiteindelijke beoordeling, dus die moet je serieus nemen. De uitdaging is dat je een presentatie gaat geven voor een publiek dat je scriptie al heeft gelezen. Dus je moet ze wat meer bieden dan ze al weten, anders is het voor het publiek een saai verhaal.

Er zijn twee manieren om iets toe te voegen aan je verhaal:

 • door vorm of
 • door inhoud.

Je moet je publiek kunnen boeien.

Je kunt in een presentatie op verschillende manieren meer laten zien dan in geschreven tekst:

 • Door gebruik van je stem en de inzet van ‘body language’: allerlei emoties, zoals verbazing, enthousiasme en overtuigingskracht kun je inzetten om je verhaal duidelijk en sterk te maken.
 • Door het inzetten van filmpjes en het tonen van bijvoorbeeld maquettes, producten of andere voorwerpen die je verhaal kunnen illustreren, zoals mappen of formulieren, waardoor de kijker een duidelijker beeld krijgt van de materialen of omstandigheden waar je in je opdracht mee te maken hebt gehad. Je moet natuurlijk niet je presentatie vervangen door een filmpje, maar je kunt er wel veel mee duidelijk maken.
 • Vaak is er tijd verstreken tussen het moment waarop je je scriptie hebt ingeleverd en de zitting. Dat betekent dat er in de tussentijd ontwikkelingen zijn geweest die interessant zijn om te vermelden: invoering van jouw voorstellen, resultaten van ingrepen en dergelijke. Daarmee kun je laten zien dat er wel degelijk iets is gebeurd met jouw ideeen.
 • Je kunt ook de diepte ingaan en iets vertellen over wat jou is overkomen tijdens de opdracht. Waarover heb je je verbaasd? Wat heeft je verrast? welke hindernissen heb je overwonnen? Op die manier maak je je verhaal persoonlijk en daardoor interessant voor het publiek. En als je daardoor ook kunt laten zien hoe professioneel je zaken hebt aangepakt, of hoe volhardend je bent geweest versterkt dat alleen maar de positieve indruk van jou.

Je publiek boeien

 • door ze iets nieuws te laten zien
 • door een indringende kijk te bieden op jouw werkwijze en uitdagingen
 • door een verhaal te vertellen in tegenstelling tot het opsommen van onderdelen of aspecten van de opdracht. Want opsommen of voorlezen van een opsomming maakt een presentatie altijd saai. Een verhaal daarentegen heeft een begin (ik kwam het bedrijf binnen en mij viel meteen iets op…), een midden (ik ben aan de slag gegaan met….) en een eind (uiteindelijk hebben we het volgende bereikt….)

De presentatie bestaat meestal uit een aantal onderdelen:

 • even voorstellen van bedrijf en student
 • een agenda, waarin je laat zien wat je gaat vertellen
 • een samenvatting van de opdracht en de resultaten
 • allerlei toevoegingen, zoals hierboven besproken
 • een duidelijk slot, om te voorkomen dat je verhaal als een nachtkaars uitgaat met de woorden: ‘Dit was eigenlijk mijn presentatie. zijn er nog vragen?’

Zorg altijd dat je binnen de toegestane tijd blijft. Je wilt niet dat de examinatoren je de mond gaan snoeren omdat het tijd is en je nog een heleboel had willen vertellen. Dat bederft de sfeer en die wil je goed houden tijdens de zitting.

Dat lukt je alleen als je oefent, met de klok erbij. Ga net zolang door tot je in staat bent je verhaal binnen de aangegeven tijd op een rustige manier te doen, zonder te hoeven haasten en het af te raffelen.

Leave a Reply