Waar de randvoorwaarden beperkend zijn voor jouw werkwijze of oplossingen, daar bevat het PvE juist de targets: waaraan moet de oplossing voldoen, dus wat moet de oplossing kunnen en bewerkstelligen?

Zorg dat beide onderdelen in overeenstemming zijn met de gegeven doelstelling, zodat je niet voor een onmogelijke opgave komt te staan: teveel moeten bereiken met te weinig middelen in te weinig tijd.

Leave a Reply