Hulpmiddel voor je methodologie

Een goede onderzoeksopzet is van groot belang. Heb je de onderzoeksopzet op orde dan heb je je spoorboekje voor je onderzoek. Je moet nu gaan doen wat je hebt bedacht. Wij hebben een hulpmiddel ontwikkeld. Download het Worddocument en ga ermee aan de slag.

Het ontwikkelen van een onderzoeksopzet is een iteratief proces. Je gaat heen en weer tussen je deelvragen en de uitwerking van je onderzoeksopzet. Je deelvragen en de uitwerking van je onderzoeksopzet moeten volledig op elkaar aansluiten. Wanneer je klaar bent moet je het gevoel hebben dat de antwoorden op je deelvragen leiden tot de oplossing van je hoofdvraag.

Hierbij kan je gebruik maken van een onderzoeksschema. Je kunt het schema in Word downloaden.

Hoe werkt het?

In de eerste kolom staan je deelvragen.

In de tweede kolom noteer je methoden van dataverzameling. Denk hierbij aan interviews, literatuuronderzoek, observaties en dergelijke.

En in de derde kolom de beoogde resultaten. Bij beoogde resultaten moet je denken aan zaken als een beschrijving van …, inzicht in …, kenmerken van …, overeenkomsten of verschillen tussen X en Y, criteria waaraan de oplossing moet voldoen, etcetera. Het kan zijn dat je deelvraag niet leidt tot het gewenste onderzoeksresultaat, in dat geval pas je de deelvraag aan. Je blijft dit net zo lang doen, totdat de aansluiting tussen deelvragen en onderzoeksopzet volledig is.

Je onderzoeksopzet is sluitend wanneer de resultaten in kolom 3 opgeteld leiden tot de oplossing van je hoofdvraag.