Hulpmiddel methodologie

Hulpmiddel voor je methodologie

Een goede onderzoeksopzet is van groot belang. Heb je de onderzoeksopzet op orde dan heb je je spoorboekje voor je onderzoek. Je moet nu gaan doen wat je hebt bedacht. Wij hebben een hulpmiddel ontwikkeld. Download het Worddocument en ga ermee aan de slag.

Het ontwikkelen van een onderzoeksopzet is een iteratief proces. Je gaat heen en weer tussen je deelvragen en de uitwerking van je onderzoeksopzet. Je deelvragen en de uitwerking van je onderzoeksopzet moeten volledig op elkaar aansluiten. Wanneer je klaar bent moet je het gevoel hebben dat de antwoorden op je deelvragen leiden tot de oplossing van je hoofdvraag.

Hierbij kan je gebruik maken van een onderzoeksschema. Je kunt het schema in Word downloaden.

Hoe werkt het?

In de eerste kolom staan je deelvragen.

In de tweede kolom noteer je methoden van dataverzameling. Denk hierbij aan interviews, literatuuronderzoek, observaties en dergelijke.

En in de derde kolom de beoogde resultaten. Bij beoogde resultaten moet je denken aan zaken als een beschrijving van …, inzicht in …, kenmerken van …, overeenkomsten of verschillen tussen X en Y, criteria waaraan de oplossing moet voldoen, etcetera. Het kan zijn dat je deelvraag niet leidt tot het gewenste onderzoeksresultaat, in dat geval pas je de deelvraag aan. Je blijft dit net zo lang doen, totdat de aansluiting tussen deelvragen en onderzoeksopzet volledig is.

Je onderzoeksopzet is sluitend wanneer de resultaten in kolom 3 opgeteld leiden tot de oplossing van je hoofdvraag.

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.