Het trekken van conclusies is de laatste stap van het uitvoeren van onderzoek. Hierin komen je eigen inzicht, de verbanden die je ziet tussen alles wat je hebt gelezen en onderzocht en de uitkomsten van je gegevensanalyse samen. Om een goede conclusie te trekken moet je aandacht besteden aan een aantal zaken, die in dit hoofdstuk aan bod komen. Denk daarbij aan de organisatie, je eigen onderzoek en de literatuur. Wat vertellen deze bronnen jou nou precies? En welke oplossing is dan het best?

Tijdens het uitvoeren van jouw opdracht zul je steeds zaken onderzoeken en daar een antwoord op moeten geven, dat zijn je deelvragen.
In principe is elk antwoord op een deelvraag een conclusie. In een scriptie kom je dat de volgende conclusies tegen, aan het eind van de hoofdstukken waarin de deelvragen aan bod komen:

  • De diagnose, als antwoord op de vraag wat de oorzaken zijn van de onderzochte problematiek.
  • De conclusie van het onderzoek naar oplossingen. Daarin is aangegeven welke oplossing of oplossingsrichting het best voldoet aan de eisen en randvoorwaarden van de opdracht.
  • De conclusie van de vraag naar de beste manier om de aanbevelingen in te voeren en de gewenste veranderingen te realiseren.
  • De uiteindelijke conclusie van de hoofdvraag, waarin je laat zien op welke wijze de gevraagde doelstelling bij de opdrachtgever kan worden gerealiseerd.

Belangrijk bij het trekken van conclusies is dat er in de conclusie geen nieuwe bevindingen worden gepresenteerd. de conclusies zijn een uitvloeisel van het onderzoek en de gevonden gegevens die daarvoor zijn beschreven.

De diagnose vormt de afsluiting van je onderzoek naar de huidige situatie. Het omvat de conclusie over de aanleidingen tot en de oorzaken van de problemen die je moet gaan aanpakken en de onderlinge verbanden daartussen.

In het algemeen bevat de diagnose het antwoord op drie soorten vragen:

  • wat zijn de (belangrijkste) oorzaken van de onderzochte problematiek?
  • hoe is de problematiek ontstaan?
  • waarom zijn de problemen nog niet eerder opgelost?

Deze antwoorden heb je nodig om een ontwerp van een oplossing te kunnen maken vergezeld van een implementatieplan dat ervoor moet zorgen dat de aanbevelingen zo goed mogelijk worden ingevoerd en uitgevoerd. De belangrijkste oorzaken zijn natuurlijk van belang voor de effectiviteit van jouw aanbevelingen.

Kennis over het ontstaan van de problemen is van belang om herhaling te voorkomen.

De vraag waarom de problemen nog niet zijn opgelost is belangrijk om aandacht te besteden aan zaken die in het verleden zijn misgegaan en dezelfde fouten niet opnieuw te maken.

Als er sprake is van een ontwikkelopdracht voor het realiseren van een kans spreken we niet van een diagnose. Een diagnose heeft immers betrekking op zaken die mis zijn gegaan en problemen veroorzaken en die zijn er bij een ontwikkelopdracht niet. Een ontwikkelopdracht gaat over nieuwe mogelijkheden bedenken.

Bij het onderzoek naar de oplossingen voor het probleem dat je aanpakt zal de conclusie bestaan uit het antwoord op de vraag wat de beste oplossing is voor de betreffende situatie.

Daarbij toets je mogelijke oplossingen aan:

  • De randvoorwaarden: blijf je met de oplossing binnen de kaders en grenzen van wat je mocht veranderen en uitgeven?
  • Het Programma van Eisen: voldoe je met jouw voorstellen aan de eisen die aan een oplossing waren gesteld?
  • De businesscase: levert jouw oplossing meer op dan hij kost en is hij daardoor zakelijk te rechtvaardigen?

In deze conclusie beschrijf je de uitkomst van het onderzoek naar mogelijke methoden van implementeren en de manier die het beste past bij de mogelijkheden, wensen en cultuur van de organisatie. Het gaat hier om de vraag hoe je de kans op een geslaagde verandering zo groot mogelijk kunt maken.

Gebruik hierbij zowel je kennis van de theorie (er is veel geschreven en onderzocht over verandermanagement) als je kennis van de organisatie (wat kunnen ze en willen ze?).

Kom in deze conclusie terug op de oorspronkelijke opdracht: toon hier aan dat je de doelstelling, zoals geformuleerd in de hoofdvraag hebt behaald.

Leave a Reply