11. Een onderzoeksplan

In het onderzoeksplan plan je het onderzoek. Daarvoor geef je per deelvraag aan wat de bron is van de informatie die je zoekt, welke methode je gaat gebruiken om die informatie te verkrijgen en wanneer je die deelvraag gaat beantwoorden.

Dat kun je het beste doen in een tabel:

 1. De deelvragen heb je zelf opgesteld.

Er zijn drie soorten bronnen:

 1. Praktijkbronnen: processen (dus wat er gebeurt) en mensen
 2. Interne en externe documenten en systemen: jaarverslagen, informatiesystemen, internet, andere onderzoeken en scripties over het bedrijf of de branche
 3. Wetenschappelijke literatuur: artikelen, boeken en studies

We onderscheiden ook drie hoofdsoorten onderzoeksmethoden:

 

 • Observeren en meten:

 

 • Rondlopen en kijken
 • Camera’s gebruiken
 • Meewerken
 • Een proefopstelling maken
 • Registreren met behulp van apparatuur
 • Zelf meten
 • Medewerkers (hun eigen) processen of prestaties laten vastleggen
 • Multi-momentopnamen

 

 • Mondeling en schriftelijk vragen

 

 • Interview (gestructureerd, half-open of open)
 • Groepsinterview
 • Gesprek met een deskundige
 • Brainstormsessie
 • Brown paper sessie
 • Telefonische enquête
 • Online enquête
 • Schriftelijke enquete
 • Feedbackformulier

 

 • Opzoeken

 

 • Systemen, queries
 • Feedback van klanten
 • Bedrijfsdocumenten, rapporten of jaarverslagen
 • Rapporten of scripties van andere onderzoekers
 • Theoretische literatuur, artikelen, boeken, websites
 • Algemeen internet of databases

Zorg hierbij voor een logische indeling. De bronnen en methoden moeten geschikt zijn en bij elkaar passen.

De planning kun je ook in een ganttchart weergeven en hoeft dus niet per se in de tabel te staan. Daarmee kun je bijvoorbeeld duidelijk maken dat sommige onderzoeksactiviteiten elkaar kunnen overlappen.

Geef een reactie

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.