Probleemverkenning

Voordat je überhaupt nadenkt over een Plan van Aanpak, moet je tot een goede probleemverkenning komen.

Dat begint met een goede intake van het probleem bij de opdrachtgever. Wees nooit tevreden met alleen maar een onderwerp en een vage contextbeschrijving, maar motiveer jezelf om de opdrachtgever de hemd van het lijf te vragen.

Hulpmiddelen hiervoor: 6W-formule

Misschien is het daarnaast ook nodig om met andere stakeholders te praten.

Neem de gesprekken op of maak goede en veel aantekeningen, zodat je dit kan uitwerken in gespreksverslagen. Bij het beschrijven van het probleem en de context kan je dan verwijzen naar deze gespreksverslagen die je in de bijlagen hebt opgenomen.

Mogelijk moet je ook je verdiepen in de literatuur, zodat je grip krijgt op de materie. En daarmee ook een goede inschatting kan maken of je dit probleem aan kunt.

Staat in het probleem van de opdrachtgever informatiemanagement centraal, dan ga je op onderzoek uit, literatuuronderzoek dus, om je te verdiepen in termen als data, gegevens, informatie, informatiemanagement en dergelijke.