Privacy statement

Inleiding

Deze website wordt beheerd door Afstudeergoeroes. Bij bezoek aan deze website kan Afstudeergoeroes gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld via e-mailformulieren die u hebt ingevuld. Afstudeergoeroes waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Afstudeergoeroes beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Afstudeergoeroes informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Afstudeergoeroes en gerelateerde derden en het uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het analyseren van gegevens voor statistische doeleinden en de werving van nieuwe medewerkers en/of partners voor Afstudeergoeroes. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden die geen dochtermaatschappijen van, of anderszins gerelateerd zijn aan, Afstudeergoeroes.

Cookies

Op de site wordt alleen gebruik gemaakt van cookies ten behoeve van Google Analytics.
Op 11 augustus 2017 is met Google een bewerkersovereenkomst gesloten.
Stichting Bizz-Publishing heeft codes op de website geplaatst die het laatste octet van uw IP-adres maskeren.
Alle vormen van gegevens delen met Google is uitgezet.
Stichting Bizz-Publishing maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de Afstudeergoeroes website door links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor uw eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Afstudeergoeroes uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@afstudeergoeroes.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

Afstudeergoeroes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte ben.