Privacy Statement

Privacy statement

Inleiding

Deze website wordt beheerd door Afstudeergoeroes. Bij bezoek aan deze website kan Afstudeergoeroes gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld via e-mailformulieren die u hebt ingevuld. Afstudeergoeroes waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Afstudeergoeroes beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Afstudeergoeroes informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Afstudeergoeroes en gerelateerde derden en het uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het analyseren van gegevens voor statistische doeleinden en de werving van nieuwe medewerkers en/of partners voor Afstudeergoeroes. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden die geen dochtermaatschappijen van, of anderszins gerelateerd zijn aan, Afstudeergoeroes.

Cookies

Op de site wordt alleen gebruik gemaakt van cookies ten behoeve van Google Analytics.
Op 11 augustus 2017 is met Google een bewerkersovereenkomst gesloten.
Stichting Bizz-Publishing heeft codes op de website geplaatst die het laatste octet van uw IP-adres maskeren.
Alle vormen van gegevens delen met Google is uitgezet.
Stichting Bizz-Publishing maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de Afstudeergoeroes website door links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor uw eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Afstudeergoeroes uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@afstudeergoeroes.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

Afstudeergoeroes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte ben.

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.