Brongebruik

Opleidingen zijn heel scherp op het signaleren van plagiaat. Plagiaat is het gebruiken van teksten van anderen zonder bronvermelding.

Het constateren van plagiaat kan leiden tot het afwijzen van je werk.

Hieronder een voorbeeld van Hogeschool Utrecht van wat er allemaal onder de definitie van plagiaat kan vallen:

Plagiaat is het meer dan incidenteel en met het redelijk vermoeden van opzet doen van:

 1. Het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen, internet en gedrukt materiaal zonder aanhalingstekens en verwijzing.
 2. Het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder aanhalingstekens en verwijzing.
 3. Het opnemen in de scriptie van een parafrase van bovengenoemde teksten zonder verwijzing. Let op dat een parafrase nooit mag bestaan uit het louter vervangen van enkele woorden door synoniemen.
 4. Het gebruiken van foto’s, video’s of geluidsfragmenten zonder toestemming en verwijzing.
 5. Het overnemen van werk van andere studenten en dit door laten gaan voor eigen werk. Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student zijn beiden schuldig aan plagiaat.
 6. Het zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent indienen van essays of werkstukken die al in een andere cursus zijn gebruikt.
 7. Eerder eigen werk gebruiken als basis voor een nieuw werkstuk zonder naar het oorspronkelijke werk te verwijzen.
 8. Het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een internetsite met uittreksels of papers) of die tegen betaling door iemand anders zijn geschreven.

Een paar tips:

 • Zorg dat je exact weet wat jouw opleiding onder plagiaat verstaat
 • Bij twijfel kun je je begeleider raadplegen
 • Denk er aan dat niet alleen teksten maar ook afbeeldingen een bron hebben die je moet vermelden
 • Voor het gebruiken van foto’s van mensen kunnen portretrechten verschuldigd zijn; dus gebruik niet zomaar foto’s.

Al het ingeleverde werk wordt door je opleiding geüpload naar Ephorus. Dat is een firma die plagiaatsoftware inzet om jouw werk te vergelijken met een enorme database van ander werk.

Daarmee kan zeer nauwkeurig worden vastgesteld hoeveel procent van een tekst ergens anders te vinden is en wat daarvan de bron is. Op zich is het aantreffen van teksten van anderen geen probleem, mits voldaan is aan twee eisen:

 1. de bron is vermeld
 2. gebruik van teksten van anderen is bescheiden. Dus als bijvoorbeeld de helft van een scriptie bestaat uit teksten van anderen wordt je werk afgewezen.

Wees speciaal voorzichtig met het gebruik van teksten (van de website van) van de eigen organisatie. Bedrijven beschrijven zichzelf vaak enigszins wervend en de beschrijvende teksten op de website van een bedrijf doen niet altijd recht aan de werkelijkheid. Deze bedrijfsteksten zijn ook vaak geschreven in de eerste persoon meervoud: ‘onze medewerkers’ of ‘onze producten’. Als je die teksten één op één overneemt, doet dat af aan jouw objectiviteit die je in de beschrijving van een bedrijf moet tonen.

Geef een reactie

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.