Net als het voorlopige oorzaak-gevolgdiagram is dit ook een onderdeel dat pas na het eigenlijke onderzoek compleet en kloppend gemaakt kan worden.

De voorlopige businesscase is de rechtvaardiging van de opdracht. Daarin geef je aan wat de kosten of nadelen van de huidige probleemsituatie zijn en wat de mogelijke opbrengsten, financieel of anderszins van de opdracht zullen kunnen zijn.

Vanuit de opdrachtgever kan hiermee dan bepaald worden welke van de mogelijke opdrachten het meest urgent of interessant is. Maar voor de student is dit een onderbouwing van het belang van de opdracht voor de organisatie.

Leave a Reply