12. Een voorlopige businesscase

Net als het voorlopige oorzaak-gevolgdiagram is dit ook een onderdeel dat pas na het eigenlijke onderzoek compleet en kloppend gemaakt kan worden.

De voorlopige businesscase is de rechtvaardiging van de opdracht. Daarin geef je aan wat de kosten of nadelen van de huidige probleemsituatie zijn en wat de mogelijke opbrengsten, financieel of anderszins van de opdracht zullen kunnen zijn.

Vanuit de opdrachtgever kan hiermee dan bepaald worden welke van de mogelijke opdrachten het meest urgent of interessant is. Maar voor de student is dit een onderbouwing van het belang van de opdracht voor de organisatie.

Geef een reactie

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.