Voor de meeste studenten geldt dat ze na 3,5 jaar studeren nog een half jaar de tijd hebben om onderzoek te doen en een afstudeerscriptie te schrijven. De afstudeerscriptie is de kroon op je afstudeerperiode. Wat is er mooier dan trots kunnen zijn op je scriptie en dat de organisatie waarin je bent afgestudeerd trots is op jou, omdat ze echt iets kunnen en gaan doen met je resultaten.
Wat is jouw doel met afstuderen? Er zijn verschillende mogelijkheden, die elk een andere aanpak vereisen:

 • Het ‘papiertje’ halen?
 • Een zo hoog mogelijk cijfer halen?
 • Zo snel mogelijk de afstudeerperiode afronden?
 • Je profileren richting toekomstige werkgevers door met een relevant onderwerp en resultaat je CV op te poetsen?

Waar je voor kiest, is uiteraard geheel aan jou. Maar denk er eerst eens goed over na en maak je keuze bewust.

Als het goed is heb je alle punten al binnen en moet je alleen nog een afstudeerplek vinden, onderzoek uitvoeren en je scriptie schrijven. Jouw focus is het behalen van het diploma. Verder geen hogere doelen zpoals een hoog cijfer of profilering naar toekomstige werkgevers.

Opereer dan zo efficiënt mogelijk.

Waarschijnlijk is een afstudeerorganisatie waar je geen vergoeding krijgt de beste keuze, je kunt dan makkelijker zelf voorwaarden stellen en de verwachtingen van de organisatie liggen niet hoog. Maak duidelijke afspraken met je begeleider over wat jij wilt en wat je van hem/haar verwacht.

Kies een onderwerp waar je veel van weet:

 • Boeken en artikelen voor het literatuuronderzoek heb je al eens gelezen
 • Veldonderzoek voer je net voldoende uit
 • Gegevens analyseren
 • Conclusies trekken
 • Aanbevelingen schrijven
 • Inleveren

Je doel is om een zo hoog mogelijk cijfer te krijgen voor je scriptie. Je hebt immers ambitie.

Deze strategie vergt meer voorbereiding

Voor een scriptie met een hoog cijfer moet je een aantal zaken regelen:

 • Zoek een betrokken en kundige afstudeerbegeleider, binnen of buiten de onderwijsinstelling. Maak de afstudeerbegeleider deelgenoot van je ambitie.
 • Verdiep je goed in de beoordelingscriteria. Zorg dat je ze allemaal goed snapt. Blijf vragen stellen over deze criteria, net zo lang totdat je ze snapt. Check de criteria tussentijds zodat je in jouw ogen maximaal voldoet aan de criteria.
 • Zoek een leuke afstudeerorganisatie (niet te klein) met een betrokken bedrijfsbegeleider. Deze bedrijfsbegeleider moet je goed meenemen in je onderzoeks- en schrijfproces. Laat uiteindelijk deze bedrijfsbegeleider in een mail of beoordelingsdocument de loftrompet steken over jouw zelfstandigheid in het onderzoeksproces, de geweldige inzichten die je hebt gebracht, de mooie resultaten die intussen zijn geboekt en de overweging om je in dienst te nemen.
 • Stippel vooraf de structuur van je scriptie uit, denk aan de voorkant al goed na over de logische lijn in je verhaal.
 • Besteed veel aandacht aan het zoeken, vinden, toepassen en onderbouwen van/via theorie
 • Organiseer een aantal kundige mensen om je heen die met je mee kunnen denken. Ook zij kennen natuurlijk jouw ambitie.
 • Je scriptie, de rapportage van je onderzoek, moet uiteindelijk geschreven zijn in correct en foutloos Nederlands. Wanneer een tekst prettig leest en foutloos is, zal een beoordelaar de scriptie bekijken door een bril met allemaal plusjes. Ergert de beoordelaar zich aan de stijl, spelling en grammatica, dan staat uiteindelijk de bril met minnetjes op zijn neus.

Zoek iemand die de Nederlandse (of buitenlandse) taal goed beheerst, je redacteur, die serieus tijd wil nemen om jouw tekst te redigeren. Laat die persoon dat niet in één keer doen, maar steeds een paar pagina’s.

 • Het gaat om de inhoud, maar de verpakking wil ook wat. Schakel iemand in die de layout voor je kan verzorgen. Moet je het in hardcopy inleveren? Kies dan voor net iets dikker papier en laat het netjes inbinden.
 • Volg alle tips op deze website goed op.

Zo snel mogelijk afstuderen ligt in lijn met het doel ‘papiertje halen’. Maar wanneer je bewust kiest voor de optie ‘zo snel mogelijk afstuderen’ kies je voor het verkorten van de factor tijd. En tijd is geld!

Wanneer zou je zo snel mogelijk willen afstuderen?

Veel mogelijke redenen:

 • Collegegeld: zodra je bent afgestudeerd, vervalt je inschrijving en krijg je nog collegegeld terug of hoef je niet opnieuw te betalen.
 • Salaris: hoe eerder je bent afgestudeerd, hoe eerder je kans hebt op een baan en dus salaris.
 • Je vindt er niet zo veel aan, aan studeren.
 • Je wilt kinderen of meer tijd aan je kinderen besteden.

Minder collegegeld en meer salaris

Kijk eens op http://www.gemiddeld-inkomen.nl/startsalaris-hbo-wo/ voor een gemiddeld startsalaris. De salarissen lopen uiteen van € 1.400 voor een student van het Hoger toeristisch- en recreatief onderwijs en € 4.000 voor een tandarts (cijfers 2016). Gemiddeld dus € 2.700. Dus voor iedere maand dat je eerder aan de slag kunt verdien je € 2.700. Een zeer rationeel doel om voor ogen te houden bij het afstuderen.

Wat heb je nodig voor deze strategie?

 • Je afstudeerbegeleider moet uiteraard kundig zijn, maar ook bekend staan om zijn of haar directheid en gestructureerde manier van werken.
 • Kijk goed naar de beoordelingscriteria. Zorg dat je ze snapt, maar vooral dat je goed kunt bepalen waar de minimale grens ligt waar je aan moet voldoen. Schrijf dat in je eigen woorden op.
 • Het afstudeeronderwerp moet strak en duidelijk zijn, geen vage onderwerpen als cultuur of belemmeringen in veranderprocessen, maar wel iets als procesoptimalisatie en kostenbesparingen. En natuurlijk moet de organisatie daar ook bij passen. Kies liever een IT-bedrijf dan een zorginstelling.
 • Bepaal vooraf de stappen die je gaat nemen, pak het projectmatig aan, met duidelijke deadlines, een heldere structuur.
 • Organisatie en onderwerp heb je natuurlijk ruimschoots voor de afstudeerperiode. Zodra je het onderwerp weet, ga je vast op zoek naar relevante literatuur. Zoek vooraf uit hoeveel boeken en artikelen je moet gebruiken. Gebruik niet meer dan strikt noodzakelijk.
 • Je onderzoeksmethodiek is bij voorkeur kwantitatief, bijvoorbeeld een enquête. Aan de voorkant moet je zorgen dat je bij de juiste doelgroep kunt komen en dat je wordt geïntroduceerd door je bedrijfsbegeleider, zodat daar geen tijd verloren gaat. Aan de achterkant werk je met Excel of SPSS zodat je mooie grafieken en tabellen kan produceren.
 • Overigens kan je het uitvoeren van de enquête uitbesteden om daarmee snelheid te realiseren. Jij bent verantwoordelijk voor de vraagstelling en de data-analyse, maar er is niemand die vindt dat je zelf de enquête moet afnemen.
 • Ook ruimschoots van te voren heb je iemand of een bureau geregeld die de redactie van je scriptie doet. Jij levert teksten aan, je redacteur maakt het af. Wat je niet wilt is dat je redacteur een hele scriptie moet doornemen, want dat kost weer tijd.

Investeren

Wanneer je gemiddeld twee maanden eerder afstudeert dan je medestudenten, creëer je de mogelijkheid om twee maandsalarissen van € 2.000 – € 2.700 bruto voor te lopen. Je hebt dus ruimte om te investeren in extra begeleiding, onderzoekers die je ondersteunen of redactie van je scriptie.

Denk dan in investeringen en niet in kosten. Investeringen renderen (eerder op de arbeidsmarkt) en kosten ben je alleen maar kwijt.

Je ziet je afstudeerperiode in het teken van je toekomst; je afstudeerscriptie, samen met de gerealiseerde resultaten, verdienen een plekje op je CV.

In dat geval kies je voor kwaliteit en profilering. Je gaat niet voor zo snel mogelijk afstuderen, je gaat ook niet voor een zo hoog mogelijk cijfer. Het draait meer om relevantie en actualiteit. Je creëert een visie op de toekomst en je inzichten dragen bij aan de ontwikkeling van de organisatie waar je afstudeert, maar ook aan de beroepsgroep of de sector.

Voor deze keuze is het noodzakelijk dat je een idee hebt welke kant je op wilt, dat je weet in welke sector je wat wilt gaan betekenen. ‘Ik wil herkend en erkend worden als deskundige op het gebied van …….’.

Wat heb je nodig?

 • Je gaat op zoek naar een afstudeerbegeleider die zowel inhoudelijk deskundig is als een reputatie heeft op het gebied van onderzoeksmethodologie.
 • Uiteraard moet je de beoordelingscriteria goed begrijpen. Een focus op een hoog cijfer is niet direct noodzakelijk, een paar dagen na je afstuderen vraagt niemand daar meer naar, maar wanneer je een hoog cijfer weet te realiseren, dan kun je dit vermelden op je CV.
 • De keuze van je afstudeeronderwerp is essentieel. Wat is hot, actueel? Waar kan je nog waarde toevoegen? Denk daar goed over na. Zoek de organisatie waar dit onderwerp past. Doe geen concessies.
 • Onderzoekstechnisch moet het allemaal kloppen. Verdiep je in termen als betrouwbaarheid, validiteit, representativiteit, steekproefgrootte en dergelijke. Het gaat je niet gebeuren dat anderen gaten prikken in je onderzoek, de resultaten moeten staan als een huis.
 • Zorg voor een overtuigende businesscase. laat zien dat een organisatie door jouw werk resultaten heeft geboekt op het gebied van efficiency, kwaliteit, omzetvergroting, klanttevredenheid etc.
 • Structuur, layout en taal moet perfect in orde zijn. Je afstudeerscriptie moet gemakkelijk te lezen zijn, er zit een logische lijn in, taalkundig klopt het. Qua layout valt de scriptie op. Net wat anders dan anders, een tikkeltje ondeugend, een layout met een knipoog.
 • Wanneer jij en je beoordelaars tevreden zijn, laat je er 25 of 100 stuks van printen. Je gaat namelijk niet solliciteren, maar je stuurt de werkgevers waar jij zou willen werken je scriptie met een uitnodigingsbrief. Je komt je verhaal graag nog eens in eigen woorden vertellen en toelichten. Met een goed verhaal ben je altijd welkom.

Leave a Reply