Enquêteren

Wanneer je enquêtes gaat gebruiken voor je onderzoek, kunnen we vijf manieren onderscheiden om enquêtes uit te zetten en data te verzamelen:

  • Schriftelijk
  • Telefonisch
  • Face-to-face
  • Online
  • Gemengd

Schriftelijk enquêteren zit in dezelfde categorie als online enquêteren. Het is duurder dan online, je moet immers kosten maken voor enveloppen en het versturen. We denken echter dat deze vorm van enquêteren nauwelijks meer voorkomt.

Telefonisch enquêteren is een gulden middenweg tussen face-to-face- en online enquêteren. Het is persoonlijker dan online enquêteren, maar je hoeft niet naar de mensen toe, dus je bent minder tijd kwijt dan bij een face-to-face-enquête.

Via de persoonlijke benadering van een face-to-face-enquête kan je niet worden weggeklikt. Je kan in ieder geval zelf goed het belang van het onderzoek uitleggen, respondenten zullen niet snel geneigd zijn om te weigeren. Nadeel van face-to-face enquêteren is tijd: je moet mensen eerst benaderen om mee te doen en dan naar ze toe om de enquête af te nemen. Persoonlijke benadering leent zich goed voor enquêtes op een beurs of in een winkelstraat.

Onder afstudeerders in het online enquêteren populair. Met gratis, webbased tools  kan je zelf vrij eenvoudig een enquête opstellen, onder je onderzoeksgroep uitzetten en data verzamelen.

Nadeel van het online enquêteren is je afhankelijkheid van je respondenten. Een uitnodigingsmail is zo weggeklikt.

Heb je eenmaal een goede enquête opgesteld, dan kan je deze enquête op verschillende manieren inzetten: mondeling, telefonisch, schriftelijk, of bijvoorbeeld digitaal. Je kunt kiezen voor een bepaalde werkwijze, maar je mag ook mixen met digitaal, telefonisch en face-to-face.

Zeven tips voor een hogere respons voor je enquête

Je moet een bepaalde respons op je enquête realiseren, wil je de gegevens betrouwbaar kunnen gebruiken.

Je kunt een aantal maatregelen nemen om je respons te verhogen. Dat kan je doen direct bij de start van je enquête, maar ook later wanneer voldoende respons uitblijft. Het type maatregelen is afhankelijk van de groep die je wilt ondervragen. Als dat intern is in het bedrijf is de kans op een hoge respons vele malen hoger dan een extern gerichte enquête. In het laatste geval mag je al blij zijn als 3% van de onderzoeksgroep reageert.

Maak het doel en de titel van de enquête zo interessant mogelijk voor je onderzoeksgroep; zodat ze nieuwsgierig worden. En maak het invullen van de vragen zo gemakkelijk mogelijk; bijvoorbeeld via het internet. Screen op onzinnige vragen, taalfouten en onlogische verbanden. Voorkom dat een respondent kan denken: “dit is niet op mij van toepassing; ik sta er niet bij”.

Stel je respondenten een incentive in het vooruitzicht. Geef ze een cadeautje of een incentive wanneer ze de enquête helemaal invullen. Je kunt een cadeautje verloten onder alle deelnemers, je kan denken aan een financiële vergoeding of ze krijgen de publieksversie van je onderzoek in hun mailbox.

Je respons gaat ook omhoog wanneer mensen de enquête anoniem kunnen invullen.

Maak het persoonlijk. Stuur mensen eerst een mail met een aankondiging. Onderstreep het belang van het onderzoek. En wanneer het even kan of zelfs als het veel moeite kost om het uit te zoeken; noem de mensen bij naam.

Een variatie op persoonlijk maken is de inzet van personen die gewicht in de schaal leggen (derden). Laat je opdrachtgever bijvoorbeeld eerst een mail sturen.

Let goed op het moment van aanbieden van de enquête. Zoek uit wat voor de doelgroep logische momenten zijn.

Een deel van je doelgroep zal direct reageren, maar een deel heeft gewoon aansporing nodig. Dus wanneer de respons achterwege blijft, stuur dan een reminder.

Geef een reactie

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.