Bij onderzoek is het belangrijk om je vertrekpunt goed vast te stellen. Je moet je bewust zijn van de soort opdracht en onderzoek: is het een probleem of een kans?

Vervolgens moet je tot een onderzoeksopzet komen, waarin duidelijk wordt welke vragen je gaat stellen om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op je hoofdvraag en met behulp van welke onderzoeksmethoden je informatie gaat verzamelen.

Nadat je je onderzoek hebt uitgevoerd, volgt de analyse waarin je antwoorden vindt op je onderzoeksvragen.

Het trekken van conclusies is de laatste stap van het uitvoeren van onderzoek. Hierin komen je eigen inzicht, de verbanden die je ziet tussen alles wat je hebt gelezen en onderzocht en de uitkomsten van je gegevensanalyse samen.

Geef een reactie