Aanbevelingen

Er is een groot verschil tussen aanbevelingen en de oplossing die je ontwerpt.

De oplossing beschrijft de situatie die moet leiden tot het behalen van de doelstellingen van jouw opdracht. Dus de nieuwe werkwijze, het marketingplan of de procedures die je hebt ontworpen.

De aanbevelingen vormen de inhoud van je implementatieplan: alles wat gedaan moet worden om te komen van de huidige tot de gewenste situatie die moet leiden tot het bereiken van de doelstelling.

Daarvoor moet je een goed beeld hebben van de door jouw ontworpen nieuwe situatie én van de huidige situatie. Het verschil daartussen, dus alles wat moet veranderen om in de gewenste situatie te komen zal in de aanbevelingen moeten worden vastgelegd.

Dat betekent dat er aan de aanbevelingen moeite en kosten verbonden zijn die niet dezelfde zijn als de kosten van de oplossing of de nieuwe situatie zelf.

Als de oplossing bestaat uit een nieuw stuk software zullen er kosten gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling daarvan en de opleiding van de medewerkers. Dat zijn de kosten van de aanbevelingen. Maar het gebruik van de software zelf zal ook kosten meenemen, aan licenties bijvoorbeeld. Dat zijn de (terugkerende) kosten van de oplossing zelf.

Omdat de aanbevelingen de inhoud vormen van het implementatieplan, zul je daarin elk van de aanbevelingen moeten voorzien van een verantwoordelijke en een tijdsplanning. Wie doet wat wanneer?

Geef een reactie

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.