Er is een groot verschil tussen aanbevelingen en de oplossing die je ontwerpt.

De oplossing beschrijft de situatie die moet leiden tot het behalen van de doelstellingen van jouw opdracht. Dus de nieuwe werkwijze, het marketingplan of de procedures die je hebt ontworpen.

De aanbevelingen vormen de inhoud van je implementatieplan: alles wat gedaan moet worden om te komen van de huidige tot de gewenste situatie die moet leiden tot het bereiken van de doelstelling.

Daarvoor moet je een goed beeld hebben van de door jouw ontworpen nieuwe situatie én van de huidige situatie. Het verschil daartussen, dus alles wat moet veranderen om in de gewenste situatie te komen zal in de aanbevelingen moeten worden vastgelegd.

Dat betekent dat er aan de aanbevelingen moeite en kosten verbonden zijn die niet dezelfde zijn als de kosten van de oplossing of de nieuwe situatie zelf.

Als de oplossing bestaat uit een nieuw stuk software zullen er kosten gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling daarvan en de opleiding van de medewerkers. Dat zijn de kosten van de aanbevelingen. Maar het gebruik van de software zelf zal ook kosten meenemen, aan licenties bijvoorbeeld. Dat zijn de (terugkerende) kosten van de oplossing zelf.

Omdat de aanbevelingen de inhoud vormen van het implementatieplan, zul je daarin elk van de aanbevelingen moeten voorzien van een verantwoordelijke en een tijdsplanning. Wie doet wat wanneer?

Leave a Reply