6. De afbakening

Als je jouw plan van aanpak maakt moet voor iedereen duidelijk zijn wat je wel gaat doen en wat niet. Dat is van belang voor jou, als onderzoeker, voor jouw eigen focus, de haalbaarheid en het managen van de wederzijdse verwachtingen tussen opdrachtgever en onderzoeker, om te zorgen dat er geen misverstanden bestaan over wat je gaat doen en gaat opleveren.

Neem voor de afbakening verschillende aspecten mee:

  1. De haalbaarheid. Zorg dat je geen taken op je neemt die buiten jouw mogelijkheden liggen. Dus bijvoorbeeld geen strategische vragen of vragen waarvoor meer onderzoekstijd nodig is dan je beschikbaar hebt.
  2. De capaciteit. Je hebt een beperkte capaciteit, dus je kunt niet alles aanpakken. Dat hoeft ook niet altijd. Om te laten zien dat je je vak beheerst hoef je niet alle afdelingen, locaties, producten, problemen of oorzaken mee te nemen. Je kunt beter een gerichte keuze maken uit datgene dat je redelijkerwijs binnen je beschikbare onderzoekstijd kunt aanpakken dan proberen alle problemen van de opdrachtgever op te lossen. Dus niet alle vestigingen, producten, behandelingen, of problemen meenemen.
  3. De relevantie. Aan een probleem zitten vaak meerdere kanten, en problemen worden vaak veroorzaakt door combinaties van oorzaken met verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld ICT, management en logistiek. In die gevallen kun je bepaalde vakgebieden uitsluiten, waarbij je bijvoorbeeld wel naar de bedrijfskundige aspecten kijkt , maar de technische buiten beschouwing laat. Of je kijkt wel naar de medische, maar niet naar de logistieke oorzaken. Dus niet alle disciplines meenemen bij een multidisciplinaire kwestie.
  4. De diepgang. Als je gaat zoeken naar de oorzaken van de oorzaken van de oorzaken kun je terecht komen in gebieden die buiten je competenties vallen. Dus je moet je beperken tot directe oorzaken en niet te ver doorgraven. Of wel doorgraven, zodat je precies weet wat er aan de hand is en vervolgens met je opdrachtgever afspreken welk deel je verder gaat uitwerken.
  5. Niet alle stappen van de verbetercyclus uitvoeren. Dus meestal geen implementatie en evaluatie van het eindresultaat.

Geef een reactie

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.