Hoe schrijf je een goede samenvatting of managementsamenvatting?

De samenvatting of managementsamenvatting moet zijn toegesneden op de opdrachtgever en daarom worden er speciale eisen aan gesteld:

 • De samenvatting of managementsamenvatting moet kort zijn, bij voorkeur 1A4, zeker niet meer dan 2 A4, omdat het management weinig tijd heeft om aan leeswerk te besteden.
 • De managementsamenvatting moet de aandacht van het management trekken, want je wilt je werk ermee ‘verkopen’; zodat het bedrijf iets met jouw voorstellen gaat doen. Je trekt de aandacht door te laten zien wat je hebt gevonden: duidelijke conclusies over de oorzaken van problemen of de factoren die van belang zijn bij het bereiken van de gewenste prestaties of resultaten.
 • De managementsamenvatting moet overtuigend zijn, dus een businesscase beschrijven waarin de opdrachtgever kan zien wat er voor hem te winnen is en wat hij daarvoor moet doen of investeren.
 • Er moeten geen zaken in staan die de opdrachtgever al weet. Dus niet een beschrijving geven van de activiteiten of de omzet van een organisatie, want dat weet het management al.
 • Een deel van de overtuigingskracht van je verhaal is, naast een kloppende businesscase, een beschrijving van de onderzoeksvragen die je hebt gesteld en de manier waarop je tot een antwoord op die vragen bent gekomen. Wie heb je gesproken, welke processen heb je onderzocht, welke informatie heb je gebruikt.
 • De managementsamenvatting moet goed leesbaar zijn. Dus gebruik geen plechtige of wollige taal, en maak de zinnen en alinea’s kort.
 • Zorg dat de managementsamenvatting een apart geschreven stuk is, dus ga nooit in een samenvatting stukken tekst uit het rapport knippen en plakken, want dan komt de lezer dezelfde teksten opnieuw tegen.
 • Zorg dat de managementsamenvatting de lezer verleidt om de scriptie te lezen. Dus maak het stuk een beetje spannend, door te laten zien dat je dingen hebt ontdekt die men nog niet wist.
 • Gooi niet de managementsamenvatting en de inleiding door elkaar. De inleiding gebruik je om aan te geven waar de lezer bepaalde onderdelen van het verhaal kan vinden of welk deel voor welke doelgroep speciaal interessant kan zijn.
 • In de managementsamenvatting beschrijf je dus:
  • Welk probleem of welke kans je hebt onderzocht
  • Wat je hebt gevonden als uitkomsten van je onderzoek
  • Welke aanbevelingen je aan de opdrachtgever doet
  • Wat hij ermee kan winnen en wat het hem gaat kosten aan tijd, geld en inspanningen
  • Hoe je het onderzoek hebt aangepakt en wie hebben bijgedragen vanuit het bedrijf aan dat onderzoek en de uiteindelijke aanbevelingen.
  • Welke acties en beslissingen je van het management nodig hebt.

Voorbeeldtekst

Door [de aanleiding van deze opdracht] is de noodzaak ontstaan om [de prestatie die onvoldoende is] van [bedrijf of afdeling die het probleem heeft] te verbeteren, omdat [de ongewenste gevolgen van deze onvoldoende prestatie].

Doelstelling van deze opdracht was het realiseren van [de doelstelling].

Centrale hoofdvraag of onderzoekvraag: [centrale vraag] (dikgedrukt of cursief)

Voor deze opdracht is onderzoek gedaan naar [de deelvragen] door [onderzoeksmethoden] bij [de afdelingen, personen, plaatsen, literatuur].

Na analyse van de uitkomsten van dit onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:

 • [conclusie deelvraag 1]
 • [conclusie deelvraag 2]
 • de diagnose van het probleem (hoe komt het en waarom is het nog niet opgelost) etc……

Op basis van deze conclusies is een ontwerp gemaakt voor een oplossing die bestaat uit [de oplossing].

Om deze oplossing te kunnen realiseren zullen de volgende aanbevelingen uitgevoerd/ingevoerd moeten worden:

Aanbeveling 1

Aanbeveling 2

etc.

De implementatie van deze aanbevelingen zal [de implementatieperiode] duren en daarbij zullen de volgende partijen betrokken zijn: [de verantwoordelijken en andere betrokkenen bij de aanbevelingen].

De totale kosten van de aanbevelingen bedragen [kosten aanbevelingen] en de oplossing zelf zal [kosten oplossing] kosten.

Door invoering van deze aanbevelingen zal [de doelstelling] [termijn] behaald worden.

En indien van toepassing:

De terugverdientijd van deze investering is   …..

Aan het management de taak en het verzoek om de volgende beslissingen te nemen:

Leave a Reply