De samenvatting moet zijn toegesneden op de opdrachtgever en daarom worden er speciale eisen aan gesteld:

 • De samenvatting moet kort zijn, zeker niet meer dan 2 A4, omdat het management weinig tijd heeft om aan leeswerk te besteden.
 • Hij moet de aandacht van het management trekken, want je wilt je werk ermee ‘verkopen’; zodat het bedrijf iets met jouw voorstellen gaat doen. Je trekt de aandacht door te laten zien wat je hebt gevonden: duidelijke conclusies over de oorzaken van problemen of de factoren die van belang zijn bij het bereiken van de gewenste prestaties of resultaten.
 • Hij moet overtuigend zijn, dus een businesscase beschrijven waarin de opdrachtgever kan zien wat er voor hem te winnen is en wat hij daarvoor moet doen of investeren.
 • Er moeten geen zaken in staan die de opdrachtgever al weet. Dus niet een beschrijving geven van de activiteiten of de omzet van een organisatie, want dat weet het management al.
 • Een deel van de overtuigingskracht van je verhaal is, naast een kloppende businesscase, een beschrijving van de onderzoeksvragen die je hebt gesteld en de manier waarop je tot een antwoord op die vragen bent gekomen. Wie heb je gesproken, welke processen heb je onderzocht, welke informatie heb je gebruikt.
 • De samenvatting moet goed leesbaar zijn. Dus gebruik geen plechtige of wollige taal, en maak de zinnen en alinea’s kort.
 • Zorg dat de samenvatting een apart geschreven stuk is, dus ga nooit in een samenvatting stukken tekst uit de scriptie knippen en plakken, want dan komt de lezer dezelfde teksten opnieuw tegen.
 • Zorg dat de samenvatting de lezer verleidt om de scriptie te lezen. Dus maak het stuk een beetje spannend, door te laten zien dat je dingen hebt ontdekt die men nog niet wist.
 • Gooi niet de samenvatting en de inleiding door elkaar. De inleiding gebruik je om aan te geven waar de lezer bepaalde onderdelen van het verhaal kan vinden of welk deel voor welke doelgroep speciaal interessant kan zijn.
 • In de samenvatting beschrijf je dus:
  • Welk probleem of welke kans je hebt onderzocht
  • Wat je hebt gevonden als uitkomsten van je onderzoek
  • Welke aanbevelingen je aan de opdrachtgever doet
  • Wat hij ermee kan winnen en wat het hem gaat kosten aan tijd, geld en inspanningen
  • Hoe je het onderzoek hebt aangepakt en wie hebben bijgedragen vanuit het bedrijf aan dat onderzoek en de uiteindelijke aanbevelingen.
  • Welke acties en beslissingen je van het management nodig hebt.

Leave a Reply