Risicomanagement in het kader van je afstudeerproces kan je definiëren als alle gecoördineerde activiteiten om je afstudeerproces te sturen en te beheersen met betrekking tot risico’s.

Eenvoudig risicomanagement kan je inzicht geven in wat er kan gebeuren. Wanneer vooraf goed nadenkt over de mogelijke risico’s waarmee je te maken kunt krijgen bij je onderzoek, kan je daarna prioriteiten toekennen aan de onderkende risico’s en gestructureerde acties ondernemen, waardoor lukrake acties (‘paniek in de tent’) kunnen worden voorkomen.

Risicomanagement verdient een serieuze plaats in je plan van aanpak.
Hoe pak je dat aan?
Allereerst breng je de mogelijke risico’s in kaart.
Vervolgens ga je de risico’s scoren, dat wil zeggen dat je inschat hoe groot de kans is dat een gebeurtenis gaat plaatsvinden en wanneer het plaatsvindt, hoe groot het effect dan is op je afstudeerproces.

Risico = kans x effect.
De kans geef je een weging op bijvoorbeeld de schaal van één tot vijf (één = kans laag – vijf = kans heel hoog).
Met effect doe je hetzelfde. Je scoort een één wanneer het effect op je afstudeerproces zeer beperkt is, je scoort een vijf wanneer het effect zeer groot is.
Vervolgens vermenigvuldig je kans x effect, waardoor je cijfers krijgt tussen de 1 en 25. Hoe hoger het getal, hoe groter het risico.
Bij risico’s vanaf een bepaald getal (vuistregel is vanaf 10), beschrijf je de tegenmaatregelen die je gaat nemen.

Ja, dit kost tijd en nee, het levert waarschijnlijk geen extra punten op. Dus waarom deze inspanning? Een goede voorbereiding is het halve werk. Dus door vooraf goed na te denken over de dingen die kunnen gebeuren en hoe je daarmee omgaat, voorkom je frustratie en vertraging.

Er wordt wel eens gezegd dat een fout herstellen, zeven keer meer tijd kost dan wanneer je het in een keer goed had gedaan. Kortom, risicomanagement kost geen tijd, je investeert tijd. En een goede investering moet renderen. In dit geval is je rendement voorkomen van frustratie en onnodig tijdsverlies.

Download de tool risicomanagement.