Deze instructievideo laat zien hoe je in Atlas.ti gespreksverslagen en transcribtie voorziet van codes:

  • open coding – een code geven aan tekstfragmenten op basis van tekst
  • list coding – een tekstfragment een code geven op basis van een lijst met eerder gebruikte codes