Het is verstandig om gedurende het afstudeerproces een logboek bij te houden. Zeker wanneer je achteraf nog een reflectieverslag moet toevoegen.

Het doel van een logboek is het bijhouden van de ontwikkelingen zodat je later op de gemaakte keuzes terug kunt komen of kijken.
In het logboek orden je informatie uitgesplitst naar inhoud en proces.

Over het algemeen is een logboek vormvrij. Het is vooral een hulpmiddel waar je zelf profijt van hebt, de opleiding doet er meestal niets mee.
Een logboek kan je op papier bijhouden, maar uiteraard kan je ook kiezen voor digitaal. Het kan in Word, maar wellicht is Onenote of Evernote een betere optie.

In je logboek maak je aantekeningen, per dag (voorkeur) of per week of per periode over zaken als
• Keuzes
• Argumenten
• Ideeën
• Gespreksverslagen
• Tijdsplanning
• Methode
• Resultaten
• Gemaakte fouten
• Successen
• Interpretaties
• Conclusies
• Aanbevelingen
Enzovoorts