Met deze instructievideo leer je hoe je rapporten kan maken in Atlas.ti. Bijvoorbeeld een rapport waarbij per code of groepscode alle tekstfragmenten uit de verschillende onderzoeksdocumenten worden gepresenteerd.