Jan Dik Zegel

Jan Dik Zegel MBA (1951) is docent, auteur en eigenaar van uitgeverij ‘Op de i‘. Jan Dik Zegel is als logistiek specialist werkzaam geweest bij Fokker Aircraft en als opleidingsplanner bij diverse ICT bedrijven. Hij werkt als docent logistiek, kwaliteitszorg, procesmanagement, bedrijfskunde en afstudeerbegeleiding voor verschillende faculteiten van Hogeschool Utrecht en voor diverse andere opleiders. Hij is goed in het helder uitleggen van ingewikkelde zaken en met meer dan 20 jaar ervaring met vol- en deeltijdstudenten van verschillende opleidingen is hij in staat studenten op een enthousiaste manier aan te spreken. Jan Dik Zegel is auteur van Van probleem naar prestatie, een boek waarin het afstudeerproces op een methodische en begrijpelijke manier wordt duidelijk gemaakt.

Waarom?

Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het afstuderen. Betere resultaten in een korte tijd. Afstuderen moet zinvol en leuk zijn in plaats van een soort zware eindstrijd aan het einde van een opleiding. Het moet juist het kroontje op je opleiding worden, de scriptie moet iets zijn waar je trots op kunt zijn.

Hoe?

Naast ons dagelijks werk hebben wij te maken met afstudeerders en hun afstudeerscripties. Dat doen wij in de rollen van opdrachtgever, afstudeerbegeleider en examinator. In de loop van de jaren hebben wij een enorme hoeveelheid ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we in bij onderwijsinstellingen, maar in toenemende mate ondersteunen we afstudeerders ook buiten de instellingen om.

Wat?

Om die reden ontsluiten we onze kennis via deze website. En bieden we onze diensten aan. Je kan onze hulp vragen. Maar je kan ook een handzaam boek kopen.

Kijk ook eens …

Op Managementmodellensite.nl vind je heel veel modellen die je kunnen helpen bij je onderzoek. Daarnaast vind je er ook boeken, artikelen en ondersteunende tools.

Op Reflectiesite.nl staat een keur aan reflectietools. Reflectie op het onderzoeksproces en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij het afstuderen.